POL-1778063

W naszym zespole będziesz odpowiedzialny/na za:

 

Pełnienie roli Koordynatora ds. MDR, w tym:

·   zarządzanie procesem identyfikacji w banku oraz raportowania tzw. schematów podatkowych (MDR), tj. zarządzanie procesem identyfikacji schematów, analiza przypadków oraz świadczenie konsultacji w zakresie MDR,

·   składanie informacji/zawiadomień do szefa KAS w oparciu o udzielone pełnomocnictwo,

·   aktualizacja oraz rozwój polityki, procedur oraz procesów związanych z identyfikacją oraz raportowaniem schematów podatkowych,

·   szerzenie w banku wiedzy z obszaru MDR poprzez opracowywanie i rozwój szkoleń, prowadzenie warsztatów, prowadzenie komunikacji z jednostkami biznesowymi w tym zakresie,

·   współpraca z zespołem AML oraz jednostkami biznesowymi banku w zakresie identyfikacji oraz raportowania schematów podatkowych.

 

Pełnienie roli tzw. Tax Compliance Officera, w tym:

·   doradztwo co do ryzyk podatkowych zidentyfikowanych w ramach złożonych struktur właścicielskich i kontrolnych,

·   doradzanie wyższemu kierownictwu i pracownikom, w tym MLRO, co do interpretacji obowiązującego polskiego prawa i przepisów podatkowych,

·   wsparcie merytoryczne w zakresie wprowadzanych procesów, procedur, instrukcji 
i wytycznych zgodnie z Polityką KYC,

·   przygotowywanie wkładu merytorycznego do materiałów szkoleniowych w zakresie KYC.

 

Od kandydatów oczekujemy:

 

·   Wykształcenie wyższe, prawnicze (prawo/administracja), nauki ekonomiczne;

·   Doświadczenie, minimum 5 lat w kancelarii prawno-podatkowej, zespole doradztwa podatkowego najchętniej w firmach konsultingowych lub departamencie podatkowym banku, 

·   Znajomość przepisów prawa podatkowego, w tym przepisów międzynarodowego prawa podatkowego, Ordynacji podatkowej (w szczególności przepisów dotyczących tzw. schematów podatkowych), Kodeksu karnego skarbowego,

·   Doświadczenie w zakresie wdrożeń/projektów podatkowych z obszaru tax compliance (np. FATCA, CRS, split-payment, STIR),

·   Atutem będzie tytuł doradcy podatkowego lub radcy prawnego,

·   Umiejętność budowy i utrzymania profesjonalnych relacji biznesowych, umiejętności komunikacyjne,

·   Samodzielność i decyzyjność (gotowość do indywidualnej odpowiedzialności za podejmowane decyzje),

·   Zdolność do adaptacji w złożonym środowisku biznesowym,

·   Rozwaga i obiektywizm ocen,

·   Asertywność, odporność na stres,

·   Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,

·   Biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności MS Office oraz gotowość do obsługi oprogramowania niezbędnego do wykonywania zadań. 

 

 

.   Go to company website to apply   .

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
INTERESTING ARTICLES