On July 30, 2021 the UK Government Government opened a public consultation on the implementation of the Organisation for Economic Co-operation and Development’s (OECD’s) Model Reporting Rules for Digital Platforms. From January 2023, these rules will require platforms to report information about the income of sellers providing goods and services to help sellers get their tax right and to enable HMRC to detect and tackle non-compliance. The consultation closes at 11:45pm on October 22, 2021.

 

As the model rules have already been consulted on and agreed at an international level, the government intends to follow them closely to ensure a consistent and standardised approach. However, there are areas of the model rules which are optional for jurisdictions, or where jurisdictions have some discretion about how they are implemented, such as the optional extension to the sale of goods and transport rental published in June 2021. This consultation sets out the details of the OECD model rules at the start of each section, points out where there is scope for any change, and then presents the government’s proposed approach to implementing the optional or discretionary elements.

 

This consultation seeks views on the government’s proposals on those optional or discretionary elements, not on the main rules or their details. It also welcomes comments on the impacts for business from the UK’s proposed implementation of the model rules. Since this consultation is taking place during stage 2 of the process. The purpose of the consultation is to seek views on the detailed policy design and a framework for implementation of a specific proposal, rather than to seek views on alternative proposals.

On July 29, 2021 the Swiss Federal Council and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia signed a Convention for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and the Prevention of Tax Evasion and Avoidance (Hereafter: the Convention).

 

Although the Convention has been signed, it has not entered into force yet. For the Convention to enter into force, the respective ratification procedures have to have been finalized in both jurisdictions.

 

Below we will discuss a selection of provisions included in the Convention of which we think they might interest our readers.

On July 28, 2021 the lower court of Gelderland in The Netherlands ruled in an interesting case. In the underlying case the court ruled that the statutory regulation to deduct specific healthcare costs for Dutch Individual Income Tax purposes constitutes an unacceptable violation of the prohibition of discrimination in the human rights treaties (in particular Article 1 of Protocol No. 12 to the European Convention on Human Rights (ECHR)). The court made this ruling in a case involving 2 males who went to the United States for a high-tech surrogacy in order to realize their wish to have children.

On July 26, 2021 the OECD released the stage 2 MAP (Mutual Agreement Procedure) Peer Review Reports for reports for Argentina, Chile, Colombia, Croatia, India, Latvia, Lithuania and South Africa. These reports evaluate the progress made by these eight jurisdictions in implementing any recommendations resulting from their Stage 1 peer review. They take into account any developments in the period September 1, 2018 – April 30, 2020 and build on the Mutual Agreement Procedure (MAP) statistics for 2016-2019.

Eerder vandaag schreven we al over de conclusie van Advocaat-Generaal Wattel in zaak 20/03946, ECLI:NL;PHR:2021:665. Op 23 juli 2021 is op de website van De Rechtspraak nog een tweede conclusie van Advocaat-Generaal Wattel gepubliceerd die de vraag behandeld of dat de voeging van de target in een fiscale eenheid met de koper een besmette lening ontsmet? Ditmaal met als toegevoegde vraag of het overgangsrecht bij de integratie van art. 15ad in art. 10a Wet Vpb de aftrek alsnog toestaat?

Op 23 juli 2021 is op de website van De Rechtspraak de conclusie van Advocaat-Generaal Wattel in zaak 20/03946, ECLI:NL;PHR:2021:665 gepubliceerd.

 

De belanghebbende en haar (klein)dochter zijn in Nederland gevestigde BV’s en onderdeel van een private equity overnamestructuur. Zij hebben aankoop van de Nederlandse target gefinancierd met onder meer een lening van € 57 miljoen van haar 100% moeder te Luxemburg, die de middelen heeft verkregen door uitgifte van preferred equity certificates (PECs) aan subfondsen en CVs van de twee betrokken private equity fondsen. De PEC-houders waren indirect ook aandeelhouders maar hielden geen van allen meer dan een derde belang. Target is meteen na aankoop gevoegd in belanghebbendes fiscale eenheid. In geschil is de renteaftrek op de lening.

On July 20, 2021 the Irish Ministry of Finance launched a public consultation regarding the two-pillar solution to address the tax challenges arising from the digitalisation of the economy. The Irish Ministry of Finance is inviting replies from interested parties. The consultation period will run from July 20, 2021 to September 10, 2021.

Op 16 juli 2021 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in zaaknummer 19/02639, ECLI:NL:HR:2021:1156.

 

Belanghebbende in deze zaak heeft bemiddeld bij het tot stand komen van arbeidsovereenkomsten tussen volleybalspeelsters met de Nederlandse nationaliteit en buitenlandse volleybalclubs. Voor die bemiddeling heeft zij van laatstgenoemden vergoedingen ontvangen, onder meer in 2009 en 2011. In geschil is of die diensten voor de heffing van omzetbelasting in Nederland hebben plaatsgevonden. In cassatie rijst in het bijzonder de vraag of de plaatsbepalingsregel voor diensten van tussenpersonen van artikel 6a Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB) van toepassing is en, zo ja, hoe de regel dan uitwerkt. Tot 2010 was de plaats van dienst op grond van onderdeel c van het derde lid van dit artikel de plaats waar de onderliggende prestaties overeenkomstig de Wet OB worden verricht. Sinds 2010 is in artikel 6a Wet OB in grote lijnen nog dezelfde regel te vinden, maar nog slechts voor het geval dat de afnemer niet een ondernemer is in de zin van artikel 7 Wet OB.

Op 16 juli 2021 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in zaaknummer 19/02596, ECLI:NL:HR:2021:1152. In haar uitspraak geeft de Hoge Raad de belanghebbende 2 maal de deksel op de neus. Ten eerste bevestigt de Hoge Raad de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam dat in het onderhavige geval de ‘rentekosten’ op een convertible op basis van fraus legis niet-aftrekbaar zijn.

 

Daarnaast bevestigt de Hoge Raad ook de uitspraak van hetzelfde Gerechtshof dat besliste dat op basis van de beginselen van goed koopmansgebruik de kosten met betrekking tot de eerste tranche van een uit te keren bonus aan bepaalde werknemers niet bij de belanghebbende in aanmerking kunnen worden genomen, maar nog bij de verkoper van de target thuishoren. Een pijnlijke misser van belanghebbende en haar adviseurs!

On July 14, 2021 the General Court of the EU ruled in the interesting Case T‑648/19, Nike European Operations Netherlands BV (Hereafter: NEON) and Converse Netherlands BV (Hereafter: CN) versus European Commission (ECLI:EU:T:2021:428). In this case NEON and CN called for annulment of Commission Decision C(2019) 6 final of 10 January 2019 on State aid SA.51284 (2018/NN)  Netherlands Possible State aid in favour of Nike, initiating the formal investigation procedure laid down in Article 108(2) TFEU.

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
INTERESTING ARTICLES