Op 30 augustus 2022 zijn in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden 4 besluiten van de staatssecretaris van financiën gepubliceerd. Deze besluiten behelzen wijzigingen van de eerdere besluiten waarin de standaardvoorwaarden voor respectievelijk juridische fusies, zuivere splitsingen, juridische afsplitsingen en de bedrijfsfusies zijn neergelegd.

 

Juridische fusie

Besluit van 12 augustus 2022, nr. 2022-188642, Staatscourant 2022, 22286. Dit besluit bevat het beleid voor de juridische fusie in de vennootschapsbelasting en vervangt het besluit van 28 april 2021, nr. 2021-7901, Staatscourant 2021, 22892 . Gewijzigd is het volgende. Standaardvoorwaarde 6 met betrekking tot verliesverrekening is aangepast aan de kort gezegd met ingang van 2022 geldende wettelijke beperking van de verrekening. De goedkeuring van paragraaf 5 met betrekking tot aanspraken van de verdwijnende rechtspersoon zoals verliesverrekening, is uitgebreid met de aanspraak op voortwenteling van voorheffingen. Standaardvoorwaarde 8a is toegevoegd en regelt de voortwenteling van voorheffingen over het fusietijdstip.

De volledige tekst van het besluit kunt hier vinden.

 

Zuivere splitsing

Besluit van 12 augustus 2022, nr. 2022-188573, Staatscourant 2022, 22292. Dit besluit bevat het beleid voor de zuivere splitsing in de vennootschapsbelasting en vervangt het besluit van 28 april 2021, nr. 2021-7915, Staatscourant 2021, 22883 . Gewijzigd is het volgende. Standaardvoorwaarde 8 met betrekking tot verliesverrekening is aangepast aan de kort gezegd met ingang van 2022 geldende wettelijke beperking van de verrekening. De goedkeuring van paragraaf 5 met betrekking tot aanspraken van de splitsende rechtspersoon zoals verliesverrekening, is uitgebreid met de aanspraak op voortwenteling van voorheffingen. Standaardvoorwaarde 10a is toegevoegd en regelt de voortwenteling van voorheffingen over het splitsingstijdstip.

De volledige tekst van het besluit kunt hier vinden.

 

Juridische afsplitsing

Besluit van 12 augustus 2022, nr. 2022-188692, Staatscourant 2022, 22290. Dit besluit bevat het beleid voor de juridische afsplitsing in de vennootschapsbelasting en vervangt het besluit van 28 april 2021, nr. 2021-5953, Staatscourant 2021, 22894. De wijziging betreft de toevoeging van standaardvoorwaarde 10a met een regeling voor voortwenteling van voorheffingen over het afsplitsingstijdstip.

De volledige tekst van het besluit kunt hier vinden.

 

Bedrijfsfusie

Besluit van 12 augustus 2022, nr. 2022-188681, Staatscourant 2022, 22281. Dit besluit bevat het beleid voor de bedrijfsfusie in de vennootschapsbelasting en vervangt het besluit van 28 april 2021, nr. 2021-5991, Staatscourant 2021, 22897. De wijziging betreft de toevoeging van standaardvoorwaarde 10a met een regeling voor voortwenteling van voorheffingen over het overgangstijdstip.

De volledige tekst van het besluit kunt hier vinden.

 

 

Copyright – internationaltaxplaza.info

 

 

Follow International Tax Plaza on Twitter (@IntTaxPlaza)

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
INTERESTING ARTICLES