Bij het sluiten van de markt op 5 september 2022 heeft het Ministerie van Financiën een persbericht doen uitgaan waarin zij aangeeft dat anders dan afgesproken in het coalitieakkoord de invoering van de heffing in Box 3 van de inkomstenbelasting niet in 2025 maar pas in 2026 zal worden ingevoerd.

 

Het kabinet is voornemens belasting over inkomsten uit vermogen te gaan heffen op basis van het werkelijk behaalde rendement. In het coalitieakkoord was afgesproken deze systeemwijziging in 2025 door te voeren. In het persbericht geeft het Ministerie aan dat de invoering nu een jaar wordt vertraagd. Het Ministerie schat de budgettaire derving van het uitstel eenmalig € 385 miljoen zal bedragen (in 2025).

 

Overbruggingswetgeving

Voor de tussenliggende jaren werkt het kabinet aan overbruggingswetgeving. In die tijdelijke wetgeving wordt volgens het Ministerie alvast uitgegaan van de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen en van het werkelijke rendement daarop, in plaats van een fictieve verdeling. Hierdoor wordt al zo goed mogelijk aangesloten bij het werkelijk behaalde rendement. Spaarders betalen – net zoals bij het stelsel op basis van werkelijk rendement – bij de huidige lage rentestanden daardoor vrijwel geen belasting in box 3. Deze overbruggingswetgeving maakt onderdeel uit van het pakket Belastingplan 2023 dat met Prinsjesdag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Ook stelt het Ministerie dat het kabinet met Prinsjesdag de besluitvorming over niet-bezwaarmakers in box 3 bekend zal maken.

 

 

Copyright – internationaltaxplaza.info

 

 

Follow International Tax Plaza on Twitter (@IntTaxPlaza)

 

 

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
INTERESTING ARTICLES